Zobacz referencje

Czym się zajmujemy?

  • wideo monitoring kanalizacji
  • czyszczenie kanalizacji
  • udrażnianie kanalizacji
  • projektowanie kanalizacji
  • doradztwo
  • pogotowie kanalizacyjne
  • oraz inne

Zobacz nasz sprzęt

O firmie

JDC JOANNA DYBIEC jest nowoczesną, działającą na terenie całego kraju firmą, która posiada doświadczenie, wiedzę oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników, specjalizującą się w eksploatacji i utrzymaniu w ruchu systemów kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz systemów wodociągowych wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład takich systemów (przepompownie ścieków, wód deszczowych, separatory, studzienki deszczowe, systemy odwodnienia liniowego, stacje uzdatniania wody itp.).